Zmiany w życiu

Ze Szkołą Narciarską i Sudeckiem Klubem Sportowym Aesculap byłem związany od 1975 roku jako instruktor, od 1985 roku jako trener, od 1996 roku jako instruktor wykładowca i kierownik wyszkolenia. W latach 2000 – 2014 prowadziłem oficjalny serwis internetowy Aesculapa. Równolegle tworzyłem również galerię zdjęć i filmów o Jeleniej Górze i okolicach.

Moje kalendarium 2014 - 2018.

W dniu 31.05.2014 straciłem pracę etatową w "mojej" szkole i byłem bezrobotny. 23.02.2015 przyznano mi świadczenie przedemerytalne. Od 30.05.2015 do 22.03.2018 pracowałem na umowę zlecenie jako instruktor (nie pełniłem już żadnych funkcji w zarządzie). W dniu 11.07.2018 roku skończyłem 65 lat. Ale to jeszcze nie wszystko, bo w ciągu ostatnich lat nabawiłem się choroby wieńcowej. W związku z tym przeszedłem na emeryturę. Zmieniły się u mnie priorytety. Nie uczę w ogóle jazdy na nartach.

Domena

Teraz na pierwszym planie jest fotografia (jedna z kilku pasji). W ciągu ostatnich miesięcy uporządkowałem niniejszą stronę. Także inne blogi. Przy tym, jak łatwo się zorientować, strony o Aesculapie i wyprawach rowerowych nabrały archiwalnego charakteru. A znana od 2003 roku lat domena (byłem jej założycielem) aesculap.com.pl jest obecnie moją własnością - nabyłem ją w dniu 27.08.2019. 

Michał RażniewskiKoniec narciarstwa