Teresa i Stanisław Rażniewscy


Widok z Łysej Góry na Kotlinę Jeleniogórską

Teresa Rażniewska

Prezes stowarzyszenia, założyciel (1970) Szkoły Narciarskiej i Sudeckiego Klubu Sportowego Aesculap, Jelenia Góra, urodzona w Berezie Kartuskiej, 5.06.1932, maż: Stanisław. Synowie: Michał (1953) i Tomasz (1957). Rodzice: Jan i Maria. Babcia: Helena Mniszek-Tchorznicka, autorka wielu powieści, między innymi "Trędowatej". W. 1950 r. Liceum Rybackie, Kariera zawodowa: Wydział Finansowy (WRN) we Wrocławiu, PP Uzdrowisko Cieplice Śl. Zdrój. Sukcesy osobiste: Wybudowanie kompleksu sportowego: Mikrostacji Sportów Zimowych "Łysa Góra". Odznaczenia: Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej, Srebrny Krzyż Zasługi, Honorowy Instruktor PZN". W 2004 roku została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (Na podstawie Who is who).


Stanisław Rażniewski

Był absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, trenerem narciarstwa i tenisa. Instruktorem wykładowcą PZN, założycielem Szkoły Narciarskiej Aesculap. W czasie swojego długiego życia pełnił wiele funkcji i wykonywał różne zawody. Między innymi: w latach 1949-51 był miejskim inspektorem kultury fizycznej we Wrocławiu, 1951-54 pracownikiem Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu, od 1954 roku był trenerem KS „Stal” Cieplice. Nauczycielem w szkołach w Jeleniej Górze. Byłym rzeczoznawcą Towarzystwa Urbanistów Polskich. Był pomysłodawcą i realizatorem budowy Mikrostacji Sportów Zimowych i Letnich Łysa Góra-Dziwiszów im. Teresy i Stanisława Rażniewskich. Rozbudowywał korty tenisowe i halę sportową NKS Spartakus w Jeleniej Górze. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi. Zmarł 26 marca 2013 roku.

Ich dzieło zostało opisane w książce:
Opowieść o Aesculapie
Zwykła historia niezwykłych ludzi

Przedstawiam film - rozmowę z moim Tatą, którą przeprowadziłem w obliczu trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się szkoła Aesculap i Łysa Góra, spowodowanej katastrofalnymi zimami (w latach 2007 - 2008). Mikrostacja znajduje się na wysokości tylko 680 m n.p.m. Stworzyła ją społeczność Szkoły Narciarskiej Aesculap dla uczestników tej szkoły, dla dzieci aby mogły szkolić się i wypoczywać blisko domu. Stacja ta została wybudowana również dla wszystkich mieszkańców Jeleniej Góry.Rozmowę przeprowadził na Łysej Górze w 2008 roku Michał Rażniewski


Więcej