Slajdy


Prezentacja moich najlepszych zdjęć Łysej Góry (fotografia pejzażowa). Oto 123 slajdy z podkładem muzycznym, które oddają wiernie piękno natury. Oto Łysa Góra w Górach Kaczawskich i widoki z Grzbietu Południowego (także Północnego) na Góry Kaczawskie oraz na Kotlinę Jeleniogórską i Karkonosze. Zobaczycie ośnieżone szczyty, uchwycone zjawiska inwersji, osadzoną przez mgłę szadź. Są tu również dzienne i nocne ujęcia tras oraz sposób ich przygotowania. Oto podmiejski stok narciarski odległy od Jeleniej Góry o 10 km. O dwóch jakby obliczach zależnych od pogody: śnieżnym i bezśnieżnym...Autor: Michał Rażniewski