Odznaka honorowa

W sobotę – 9.06.2018 roku w Krakowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN. Zgodnie z programem spotkania przedstawiono stosowne sprawozdania, udzielono ustępującemu zarządowi absolutorium. W wyniku wyborów PREZESEM SITN PZN w kadencji 2018-2022 został IW Jacek Żaba, dotychczasowy V-ce Prezes. Powołano zarząd na nową kadencję. Kilku osobom wręczone zostały odznaczenia Honorowy Członek SITN. Cieszę się, że i mnie przypadło w udziale to odznaczenie.Fotorelacja

Uczestniczyłem w zebraniu jako członek stowarzyszenia z prawem głosu. Swoim zwyczajem wykonałem fotoreportaż ukazujący w uproszczeniu wydarzenia jakie zaszły w sali konferencyjnej hotelu INTERHOUSE. Na zdjęciach między innymi ustępujący Prezes, Pani IW Zuzanna Podgórna i Pan IW Jacek Żaba. Jak również widoczne osoby zasiadające za stołem prezydialnym i wszyscy uczestnicy (w zgromadzeniu uczestniczyło 270 osób). Poniżej relacja z zebrania oraz zdjęcia Krakowa. Bowiem przy okazji wyborów, spędziłem tym mieście dwa dni. Odbyłem ciekawe spacery do Rynku Głównego. Dotarłem także nad Wisłę i fotografowałem Zamek Królewski na Wawelu przy wieczornym świetle.Kraków