Aesculap

Spóźniona wiadomość

Od momentu zwolnienia, tj. 31.05.2014 roku nie uczestniczyłem bezpośrednio w życiu Szkoły Narciarskiej Aesculap, nie brałem udziału w zebraniach (nie jestem już członkiem stowarzyszenia). Wczoraj wieczorem, o godz. 20:15, dowiedziałem się z internetu, że nasza wychowanka Joanna Ceglińska jest Wiceprezesem Zarządu Spółki Łysa Góra. Gratulacje!

Joanna Ceglińska (Seńko) uczestniczyła w zajęciach Szkoły i Klubu, ucząc się podstaw jazdy na nartach i startując w zawodach jako zawodniczka. Zaliczyła tutaj kolejne kursy kadrowe, i w efekcie tych wieloletnich szkoleń narciarskich zdobyła stopień instruktora PZN. Odbywała praktyki, prowadziła lekcje nauki jazdy na nartach, jednocześnie angażując się w prace organizacyjne w Szkole Narciarskiej Aesculap. W ostatnich latach pracowała na stanowisku Kierownika Biura. Jest prezesem SN i SKS Aesculap. Studiowała w Akademii Ekonomicznej w Jeleniej Górze i zdobyła tytuł magistra ekonomii. Ukończyła również Podyplomowe Studium "Rachunkowość i Kontrola Finansowa".Joanna podczas wyjazdu do Zakopanego w 2001 roku przegląda na gorąco materiał filmowy z Kongresu IVSI