Aesculap

Nowocześniej na Łysej Górze

W ślad za artykułami o zmianach na Łysej Górze czuję się zobowiązany do przedstawienia kolejnych nowinek. Na łamach niniejszego bloga informowałem niespełna miesiąc temu, że w XXXIX posiedzeniu Rady Gminy Jeżów Sudecki miała brać udział Prezes Aesculapa Pani Joanna Ceglińska, aby zreferować optymistyczne plany rozwoju Mikrostacji Sportów Zimowych Łysa Góra. Dzisiaj, w obliczu nowego sezonu narciarskiego (w chwili, kiedy piszę ten artykuł trwa slalom kobiet w Levi) mogę podać treść zamierzeń już oficjalnie. Miałem bowiem okazję zapoznać się z protokołem sesji opublikowanym na stronie BIP-u zawierającym między innymi interesujące nas wystąpienie. Pani Prezes w krótkich słowach przedstawiła sytuację, w jakiej znalazł się Aesculap po ostatniej zimie i podziękowała za pomoc ze strony Gminy udzieloną w tym trudnym okresie, poinformowała o propozycji zawiązania spółki "Łysa Góra" (stało się to faktem 23 października 2014 r. - tego dnia podpisano umowę, przyp. MR) oraz nakreśliła jakie zmiany zajdą najprawdopodobniej na Łysej Górze w najbliższym czasie. A mianowicie (cytuję za treścią protokołu): "Planuje się przed sezonem zimowym wprowadzić system elektronicznych bramek, zamontować sześć nowych armatek do śnieżenia. Nasza działalność zależy od tego czy jest śnieg. W 2015 roku planuje się modernizacje instalacji do śnieżenia – remont pompowni oraz montaż wyciągu krzesełkowego. Bardzo serdecznie dziękuję i liczę, że współpraca będzie nam się dobrze układała. Prosimy, aby Państwo przystąpili do modernizacji drogi na Łysą Górę" (koniec cytatu).

To dobre wieści dla narciarzy. Przekazuję je z radością. Tym bardziej, że ja mam z tej okazji nadzieję, że – jak to się wyraził sam Pan Wójt Edward Dudek na tymże zebraniu – (cytuję): „Przy takim działaniu powstaną nowe miejsca pracy i mamy nadzieję, że działalność będzie prowadzona przez cały rok” (koniec cytatu). Kolejne informacje z zakresu Aesculap & Łysa Góra już wkrótce :)