Egzamin Regionalny

W dniu 17.02.2013 r. na Łysej Górze w Górach Kaczawskich odbędzie się Egzamin Regionalny, który organizuje Szkoła Narciarska Aesculap (egzaminatora wyznacza SITN). Zgłoszenia należy nadsyłać na adres: SN i SKS AESCULAP, 58-500 Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego 18/1. Tel . 75 7645 604; e-mail: aesculap@interia.pl. W zgłoszeniu należy podać: nazwisko i imię oraz adres zamieszkania. Zgłoszenia do zawodów wysyłamy: e-mailem lub faxem - w terminie do dnia 16.02.2013, do godz. 15.00. Każdy uczestnik musi posiadać w dniu egzaminu index. Opłata egzaminacyjna 100 zł.

Wpłaty dokonuje się na konto: PKO BP S.A. Jelenia Góra - -87 1020 2124 0000 8202 0066 7774

Ilość miejsc jest ograniczona do 50 osób, o możliwości przystąpienia do egzaminu decyduje kolejność zgłoszeń (więcej informacji - warunki SITN - poniżej).

Plan egzaminu na Łysej Górze:

- Wydawanie numerów w schronisku Łysa Góra w godz. 9.00 - 9.30.

- Oglądanie trasy slalomu od 9.15 do 10.00.

- Start pierwszego zawodnika w I przejeździe o godz. 10.15.

- Po zakończeniu slalomów (ok. 12.00) odbędzie się jazda techniczna.

- Egzamin zakończy się ok. 13.30.

- Wszelkie informacje o SN i SKS Aesculap i Łysej Górze na: www.aesculap.com.pl

Informacje i warunki SITN.

Egzaminy Regionalne przeprowadzane są przez Komisjię Egzaminacyjną Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa (SITN).

Warunki przystąpienia do egzaminu, kryteria naboru, ważność uzyskanych uprawnień i inne informacje dostępne są na stronie SITN (zakładka Egzamin Regionalny).

SITN - www.sitn.pl

Komentarze

Popularne posty