Multimedia

Wstęp

Z internetu korzystam od 2000 roku. Wtedy powstała moja pierwsza witryna - autorska galeria fotografii, która stopniowo się rozrastała i w końcu nazwałem ją "Wędrówki z Aparatem w Plecaku". Zawierała moje najlepsze zdjęcia i opisy wypraw rowerowych (obecnie w tamtym kształcie już nie istnieje). W tym samym czasie założyłem serwis informacyjny Szkoły Narciarskiej Aesculap (pod nazwą "Aesculap i Łysa Góra"). Obie te strony pisałem samodzielnie w języku HTML. Oprócz nich równolegle prowadziłem kilka blogów tematycznych o miejscu, w którym pracowałem i swoich wyjazdach szkoleniowych (jako instruktor wykładowca PZN Aesculap reprezentowałem do 2014 roku). Obecnie moją główną stroną jest Eskulap Name. Wiele uwagi poświęcam gruntownie przebudowanym "Wędrówkom...". Wszystkie blogi (po wielu zmianach i aktualizacjach) są dostępne teraz na Bloggerze pod adresami, które umieściłem poniżej.

Michał Rażniewski

Egzamin Regionalny

W dniu 17.02.2013 r. na Łysej Górze w Górach Kaczawskich odbędzie się Egzamin Regionalny, który organizuje Szkoła Narciarska Aesculap (egzaminatora wyznacza SITN). Zgłoszenia należy nadsyłać na adres: SN i SKS AESCULAP, 58-500 Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego 18/1. Tel . 75 7645 604; e-mail: aesculap@interia.pl. W zgłoszeniu należy podać: nazwisko i imię oraz adres zamieszkania. Zgłoszenia do zawodów wysyłamy: e-mailem lub faxem - w terminie do dnia 16.02.2013, do godz. 15.00. Każdy uczestnik musi posiadać w dniu egzaminu index. Opłata egzaminacyjna 100 zł.

Wpłaty dokonuje się na konto: PKO BP S.A. Jelenia Góra - -87 1020 2124 0000 8202 0066 7774

Ilość miejsc jest ograniczona do 50 osób, o możliwości przystąpienia do egzaminu decyduje kolejność zgłoszeń (więcej informacji - warunki SITN - poniżej).

Plan egzaminu na Łysej Górze:

- Wydawanie numerów w schronisku Łysa Góra w godz. 9.00 - 9.30.

- Oglądanie trasy slalomu od 9.15 do 10.00.

- Start pierwszego zawodnika w I przejeździe o godz. 10.15.

- Po zakończeniu slalomów (ok. 12.00) odbędzie się jazda techniczna.

- Egzamin zakończy się ok. 13.30.

- Wszelkie informacje o SN i SKS Aesculap i Łysej Górze na: www.aesculap.com.pl

Informacje i warunki SITN.

Egzaminy Regionalne przeprowadzane są przez Komisjię Egzaminacyjną Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa (SITN).

Warunki przystąpienia do egzaminu, kryteria naboru, ważność uzyskanych uprawnień i inne informacje dostępne są na stronie SITN (zakładka Egzamin Regionalny).

SITN - www.sitn.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz